Sản phẩm: LCD 15.4 WIDE 30 PIN SAMSUNG ( 1280 X 800 ) HET HANG
Mã sản phẩm: LCD 15.4 WIDE 30
Bảo hành:
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang