Xem theo Tất cả 132 sản phẩm
1 2 3

ADAPTER HP 19V-4.74A ( 4.8mm x 1.7mm ) ĐẦU ĐẠN

ADAPTER HP 19V-4.74A ( 4.8mm x 1.7mm ) ĐẦU ĐẠN

SẠC HP 90W

9 THÁNG

0

ADAPTER HP 19V-1.58A (4.0mm x 1.7mm) - HET HANG

ADAPTER HP 19V-1.58A (4.0mm x 1.7mm) - HET HANG

SẠC HP 30W

0

ADAPTER ACER 19V-3.42A ( 5.5mm x 1.7mm )

ADAPTER ACER 19V-3.42A ( 5.5mm x 1.7mm )

SẠC ACER 65W

0

ADAPTER ACER 19V-4.7A (5.5mm x 1.7mm) - HET HANG

ADAPTER ACER 19V-4.7A (5.5mm x 1.7mm) - HET HANG

SẠC ACER 90W

0

ADAPTER ACER 19V-1.58A ( 5.5mm x 1.7mm) HET HANG

ADAPTER ACER 19V-1.58A ( 5.5mm x 1.7mm) HET HANG

SẠC ACER 30W

0

ADAPTER TOSHIBA 19V-3.42A ( 5.5mm x 2.5mm)

ADAPTER TOSHIBA 19V-3.42A ( 5.5mm x 2.5mm)

SẠC TOSHIBA 65W

0

ADAPTER TOSHIBA 19V-4.74A ( 5.5mm x 2.5mm)

ADAPTER TOSHIBA 19V-4.74A ( 5.5mm x 2.5mm)

SẠC TOSHIBA 90W

0

ADAPTER TOSHIBA 19V-1.58A ( 5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

ADAPTER TOSHIBA 19V-1.58A ( 5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

SẠC TOSHIBA 30W

0

ADAPTER TOSHIBA 15V–5A (6.3mm x 3.0mm) - ZIN THEO MÁY - HET HANG

ADAPTER TOSHIBA 15V–5A (6.3mm x 3.0mm) - ZIN THEO MÁY - HET HANG

SẠC TOSHIBA 75W

0

ADAPTER IBM 16V-4.5A ( 5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

ADAPTER IBM 16V-4.5A ( 5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

SẠC IBM 56W

0

ADAPTER LENOVO 19V-3.42A (5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

ADAPTER LENOVO 19V-3.42A (5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

SẠC LENOVO 65W

0

ADAPTER LENOVO 20V-4.5A ( 5.5mm x 2.5mm )

ADAPTER LENOVO 20V-4.5A ( 5.5mm x 2.5mm )

SẠC LENOVO 90W

0

ADAPTER LENOVO 20V-4.5A ( 7.9mm x 5.5mm ) ĐẦU KIM

ADAPTER LENOVO 20V-4.5A ( 7.9mm x 5.5mm ) ĐẦU KIM

SẠC LENOVO 90W

0

ADAPTER ASUS 19V-4.74A (5.5mm x 2.5mm )

ADAPTER ASUS 19V-4.74A (5.5mm x 2.5mm )

SẠC ASUS 90W

0

ADAPTER ASUS 12V-3A (4.0mm x 1.7mm) - HET HANG

ADAPTER ASUS 12V-3A (4.0mm x 1.7mm) - HET HANG

SẠC ASUS 36W

0

ADAPTER DELL 19.5V-3.34A (7.4mm x 5.5mm) - HET HANG

ADAPTER DELL 19.5V-3.34A (7.4mm x 5.5mm) - HET HANG

SẠC DELL 65W

0

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ( 7.4mm x 5.5mm )

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ( 7.4mm x 5.5mm )

SẠC DELL 90W

0

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A (7.4mm x 5.5mm) ZIN MÕNG - HET HANG

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A (7.4mm x 5.5mm) ZIN MÕNG - HET HANG

SẠC DELL 90W

0

ADAPTER DELL 19.5V-1.58A - ĐẦU NHỎ

ADAPTER DELL 19.5V-1.58A - ĐẦU NHỎ

SẠC DELL 36W

0

ADAPTER SONY 19.5V-4.1A (6.5mm x 4.4mm) - HET HANG

ADAPTER SONY 19.5V-4.1A (6.5mm x 4.4mm) - HET HANG

SẠC SONY 80W

0

ADAPTER SONY 19.5V-4.7A ( 6.5mm x 4.4mm) - HET HANG

ADAPTER SONY 19.5V-4.7A ( 6.5mm x 4.4mm) - HET HANG

SẠC SONY 90W

0

ADAPTER SONY 16V – 4A ( 6.5mm x 4.4mm)

ADAPTER SONY 16V – 4A ( 6.5mm x 4.4mm)

SẠC SONY 65W

0

ADAPTER SONY 19.5-2.1A (3.5mm x 2.0mm) - HET HANG

ADAPTER SONY 19.5-2.1A (3.5mm x 2.0mm) - HET HANG

SẠC SONY 30W

0

ADAPTER SAMSUNG 19V-4.7A ( 5.5mm x 3.0mm )

ADAPTER SAMSUNG 19V-4.7A ( 5.5mm x 3.0mm )

SẠC SAMSUNG 90W

0

ADAPTER SAMSUNG 19V-3.16A ( 5.5mm x 3.0mm) - HET HANG

ADAPTER SAMSUNG 19V-3.16A ( 5.5mm x 3.0mm) - HET HANG

SẠC SAMSUNG 65W

0

ADAPTER ASUS 19V-2.1A ( 2.5mm x 0.7mm ) ĐẦU SẠC ĐIỆN THOẠI

ADAPTER ASUS 19V-2.1A ( 2.5mm x 0.7mm ) ĐẦU SẠC ĐIỆN THOẠI

SẠC ASUS 25W

0

ADAPTER MACBOOK 85W MAGSAFE 1 ( 18.5V - 4.6A )

ADAPTER MACBOOK 85W MAGSAFE 1 ( 18.5V - 4.6A )

SẠC APPLE 85W

0

ADAPTER MACBOOK 60W MAGSAFE 1 ( 16.5V-3.65A ) - HET HANG

ADAPTER MACBOOK 60W MAGSAFE 1 ( 16.5V-3.65A ) - HET HANG

SẠC APPLE 60W

0

ADAPTER MACBOOK 45W MAGSAFE 2 ( 14.5V - 3.1A )

ADAPTER MACBOOK 45W MAGSAFE 2 ( 14.5V - 3.1A )

SẠC APPLE 45W

0

Adapter Gateway 19V – 3.42A

Adapter Gateway 19V – 3.42A

SẠC GATE 65W

0

ADAPTER LCD 12V - 5A

ADAPTER LCD 12V - 5A

SẠC LCD 75W

0

ADAPTER LCD 12V – 4A

ADAPTER LCD 12V – 4A

SẠC LCD 45W

0

ADAPTER LCD 12V - 3A (5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

ADAPTER LCD 12V - 3A (5.5mm x 2.5mm) - HET HANG

SẠC LCD 45W

0

ADAPTER LCD 12V - 2A

ADAPTER LCD 12V - 2A

SẠC LCD 45W

0

ADAPTER ĐA NĂNG 120W - 8 ĐẦU

ADAPTER ĐA NĂNG 120W - 8 ĐẦU

SẠC ĐA NĂNG

0

ADAPTER HP 18.5V-3.5A ( 7.4mm x 5.0mm ) KIM LỚN

ADAPTER HP 18.5V-3.5A ( 7.4mm x 5.0mm ) KIM LỚN

SẠC HP 65W

0

ADAPTER HP 18.5V-3.5A (4.8mm x 1.7mm) - VÀNG

ADAPTER HP 18.5V-3.5A (4.8mm x 1.7mm) - VÀNG

SẠC HP 65W

0

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ĐẦU NHỎ (4.0mm x 1.7 mm) - HET HANG

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ĐẦU NHỎ (4.0mm x 1.7 mm) - HET HANG

SẠC DELL 90W

0

ADAPTER HP 19.5V-3.33A ( 4.5mm x 3.0mm ) KIM NHỎ

ADAPTER HP 19.5V-3.33A ( 4.5mm x 3.0mm ) KIM NHỎ

SẠC HP 65W

0

ADAPTER SAMSUNG 19V-2.1A ( 5.5mm x 3.0mm) - HET HANG

ADAPTER SAMSUNG 19V-2.1A ( 5.5mm x 3.0mm) - HET HANG

SẠC SAMSUNG 40W

0

ADAPTER SONY 10.5V-1.9A - HET HANG

ADAPTER SONY 10.5V-1.9A - HET HANG

SẠC SONY 30W

0

ADAPTER LENOVO 20V-2A ( 5.5mm x 2.5mm ) - HET HANG

ADAPTER LENOVO 20V-2A ( 5.5mm x 2.5mm ) - HET HANG

SẠC LENOVO 45W

0

ADAPTER HP 19V-4.7A (7.4mm x 5.0mm) ĐẦU KIM - HET HANG

ADAPTER HP 19V-4.7A (7.4mm x 5.0mm) ĐẦU KIM - HET HANG

SẠC HP 90W

0

ADAPTER HP 19.5V-3.33A ( 4.8mm x 1.7mm) KHÔNG KIM

ADAPTER HP 19.5V-3.33A ( 4.8mm x 1.7mm) KHÔNG KIM

SẠC HP 65W

0

ADAPTER ASUS 19V-1.75A ( 4.0mm x 1.35mm)

ADAPTER ASUS 19V-1.75A ( 4.0mm x 1.35mm)

SẠC ASUS 33W

0

ADAPTER LENOVO 20V-3.25A ĐẦU USB - HET HANG

ADAPTER LENOVO 20V-3.25A ĐẦU USB - HET HANG

SẠC LENOVO 65W

0

ADAPTER SONY 10.5V-2.9A - TABLET

ADAPTER SONY 10.5V-2.9A - TABLET

SẠC SONY 40W

0

ADAPTER LENOVO 20V-2.25A ( 4.0 mm x 1.7 mm) ĐẦU NHÒ - ZIN

ADAPTER LENOVO 20V-2.25A ( 4.0 mm x 1.7 mm) ĐẦU NHÒ - ZIN

SẠC LENOVO 45W

0

ADAPTER ACER 19V-2.15A ( 5.5mm*1.7mm ) HET HANG

ADAPTER ACER 19V-2.15A ( 5.5mm*1.7mm ) HET HANG

SẠC ACER 40W

0

ADAPTER ASUS 5V-2.1A ( TYPE C ) - HET HANG

ADAPTER ASUS 5V-2.1A ( TYPE C ) - HET HANG

SẠC ASUS 5V

0

Đầu trang