Xem theo Tất cả 175 sản phẩm
1 2 3 4

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768) KHÔNG TAY

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768) KHÔNG TAY

LCD 12.5 - 30 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN FHD ( 1920 X 1080 )

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN FHD ( 1920 X 1080 )

LCD 14.0 - 30 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN HD+ ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN HD+ ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 14.0 - 40 PIN

0

TOUCH ACER V5-472 ( MAN HINH + CAM UNG)

TOUCH ACER V5-472 ( MAN HINH + CAM UNG)

TOUCH ACER V5-472

0

LCD 11.6 LED SLIM 40 PIN (1366 X 768) - HET HANG

LCD 11.6 LED SLIM 40 PIN (1366 X 768) - HET HANG

LCD 11.6 - 40 PIN

0

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN-HET HANG

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN-HET HANG

LCD 12.5 - 30 PIN

0

LCD 18.4 LED NORMAL 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080) - HET HANG

LCD 18.4 LED NORMAL 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080) - HET HANG

LCD 18.4 - 40 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( TAY TRÊN DƯỚI ) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( TAY TRÊN DƯỚI ) - HET HANG

LCD 13.3 - 40 PIN

0

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN UHD (3840 X 2160)

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN UHD (3840 X 2160)

LCD 15.6 - 40 PIN

0

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 15.6 - 40 PIN

0

LCD 12.0 LED SLIM (2304x1440) - HET HANG

LCD 12.0 LED SLIM (2304x1440) - HET HANG

LCD LSN120DL02-A04

0

LCD 17.3 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 17.3 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 17.3 - 30 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN QHD (2560 X 1440 ) - HET HANG

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN QHD (2560 X 1440 ) - HET HANG

LCD 14.0 - 40 PIN

0

LCD 17.3 LED SLIM 40 PIN UHD ( 3820 X 2160 ) - HET HANG

LCD 17.3 LED SLIM 40 PIN UHD ( 3820 X 2160 ) - HET HANG

LCD 17.3 - 40 PIN

0

TOUCH HP SPECTRE PR 13-V FHD ( 1920 X 1080 ) - HET HANG

TOUCH HP SPECTRE PR 13-V FHD ( 1920 X 1080 ) - HET HANG

TOUCH HP PRO 13

0

LCD 17.0 LED NORMAL 40 PIN - DAT HANG

LCD 17.0 LED NORMAL 40 PIN - DAT HANG

LCD 17.0 - 40 PIN

0

LCD 17.3 LED NORMAL 50 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) - DAT HANG

LCD 17.3 LED NORMAL 50 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) - DAT HANG

LCD 17.3 - 50 PIN

0

LCD 18.4 LED SLIM 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) HET HANG

LCD 18.4 LED SLIM 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) HET HANG

LCD 18.4-40 PIN

0

LCD DELL XPS 9550 ( 3840 X 2160 ) UHD - CO CAM UNG

LCD DELL XPS 9550 ( 3840 X 2160 ) UHD - CO CAM UNG

LCD DELL 9550

0

LCD DELL XPS 9550 (1920 X 1080 ) FHD - KO CAM UNG - HET HANG

LCD DELL XPS 9550 (1920 X 1080 ) FHD - KO CAM UNG - HET HANG

LCD DELL 9550

0

TOUCH DELL INSPIRON 5368 FHD ( MÀN HÌNH + CẢM ỨNG )

TOUCH DELL INSPIRON 5368 FHD ( MÀN HÌNH + CẢM ỨNG )

TOUCH DELL 5368

0

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN IPS ( 1366 X 768 )

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN IPS ( 1366 X 768 )

LCD 14.0 - 30 PIN

0

LCD 15.6 LED SLIM 30 PIN FHD IPS ( 1920 X 1080 ) KHÔNG TAY // LP156WF9-SPK2

LCD 15.6 LED SLIM 30 PIN FHD IPS ( 1920 X 1080 ) KHÔNG TAY // LP156WF9-SPK2

LCD 15.6 - 30 PIN

0

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN FHD ( 1920 X 1080 ) CẢM ỨNG

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN FHD ( 1920 X 1080 ) CẢM ỨNG

LCD 15.6 - 40 PIN

0

LCD 15.0 LED SLIM 40 PIN ( LTN150KT02 ) - HET HANG

LCD 15.0 LED SLIM 40 PIN ( LTN150KT02 ) - HET HANG

LCD 15.0 - 40 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 20 PIN (1400 X 900) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 20 PIN (1400 X 900) - HET HANG

LCD LP133WP1-TJA7

0

LCD 11.6 LED SLIM 20 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 11.6 LED SLIM 20 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD B116XW05 V.0

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (2560 X 1600) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (2560 X 1600) - HET HANG

LCD LSN133DL03-A3

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN - HET HANG

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 15.4 LED SLIM 30 PIN (2880×1800) - HET HANG

LCD 15.4 LED SLIM 30 PIN (2880×1800) - HET HANG

LCD LP154WT1-SJA1

0

LCD 13.3 LED SLIM SOCKET BẤM (2800 X 1800 ) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM SOCKET BẤM (2800 X 1800 ) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM A1706

0

LCD 15.4 LED SLIM (2880 x 1800 ) - HET HANG

LCD 15.4 LED SLIM (2880 x 1800 ) - HET HANG

LCD LSN154YL03-A07

0

LCD MICROSOFT SUNFACE PRO 1ST - HET HANG

LCD MICROSOFT SUNFACE PRO 1ST - HET HANG

LCD SUNFACE PRO 1

0

LCD MICROSOFT SUNFAC RT1 - HET HANG

LCD MICROSOFT SUNFAC RT1 - HET HANG

LCD SUNFACE RT1

0

LCD MICROSOFT SURFACE PRO 3 ( MÀN HÌNH + CẢM ỨNG ) - PHI THAY 150K

LCD MICROSOFT SURFACE PRO 3 ( MÀN HÌNH + CẢM ỨNG ) - PHI THAY 150K

LCD SURFACE PRO 3

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (1600 X 900) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (1600 X 900) - HET HANG

LCD LSN133HL01-801

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD LSN133KL01-801

0

LCD 15.0 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD 15.0 LED SLIM 30 PIN ( 1600 X 900 ) - HET HANG

LCD LSN150KT01-80

0

LCD SAMSUNG NP900X4 ( 1600 X 900) NỮA PHẦN TRÊN - HÊT HÀNG

LCD SAMSUNG NP900X4 ( 1600 X 900) NỮA PHẦN TRÊN - HÊT HÀNG

LCD SAMSUNG NP900X4

0

LCD LENOVO YOGA 910 FULL HD (MÀN HINH + CẢM ỨNG ) - HET HANG

LCD LENOVO YOGA 910 FULL HD (MÀN HINH + CẢM ỨNG ) - HET HANG

LCD LENOVO 910

0

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X768 ) CẢM ỨNG - KHÔNG TAY // B156XTK02.0

LCD 15.6 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X768 ) CẢM ỨNG - KHÔNG TAY // B156XTK02.0

LCD 15.6 - 40 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN FHD IPS ( 1920 X 1080 )

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN FHD IPS ( 1920 X 1080 )

LCD 14.0 - 30 PIN

0

LCD DELL LAITUDE E7370 QHD ( 2560 X 1440 ) NGUYÊN CỤM - ĐẶT HÀNG

LCD DELL LAITUDE E7370 QHD ( 2560 X 1440 ) NGUYÊN CỤM - ĐẶT HÀNG

TOUCH DELL E7370

0

LCD ASUS ZENBOOK UX370 FHD (MÀN HÌNH + CẢM ỨNG ) - HET HANG

LCD ASUS ZENBOOK UX370 FHD (MÀN HÌNH + CẢM ỨNG ) - HET HANG

LCD ASUS UX370

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN - ĐẶT HÀNG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN - ĐẶT HÀNG

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN FHD IPS (1920 X 1080 ) KHÔNG TAY

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN FHD IPS (1920 X 1080 ) KHÔNG TAY

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN FHD ( 1920 X 1080 ) 2 TAY DƯỚI - HET HANG // KHÔNG TAY CÒN 1170K 6 THÁNG

LCD 12.5 LED SLIM 30 PIN FHD ( 1920 X 1080 ) 2 TAY DƯỚI - HET HANG // KHÔNG TAY CÒN 1170K 6 THÁNG

LCD 12.5 - 30 PIN

0

LCD 17.3 LED SLIM 30 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) - HET HANG

LCD 17.3 LED SLIM 30 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 ) - HET HANG

LCD 17.3 - 30 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) KHÔNG TAY - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) KHÔNG TAY - HET HANG

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN IPS ( 1366 X 768 ) LOẠI NHỎ // N140BGA-EA4

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN IPS ( 1366 X 768 ) LOẠI NHỎ // N140BGA-EA4

LCD 14.0 - 30 PIN

0

Đầu trang