Sản phẩm: LCD 15.6 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 60k // N156BGA-EB2
Mã sản phẩm: LCD 15.6 - 30 PIN
Bảo hành:
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang