Sản phẩm: LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN (1366 x 768) / 5 - 30K / 10 - 50K / 20 - 60K // N140BGE-L43
Mã sản phẩm: LCD 14.0 - 40 PIN
Bảo hành: 9 tháng
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang