Sản phẩm: LCD 14.0 LED NORMAL 40 PIN (1366 X 768 ) NEW // 5 - 30 // 10 - 50 // 20 - 80K // RENEW 670K BH 6 THANG
Mã sản phẩm: LCD 14.0 - 40 PIN
Bảo hành: 9 tháng
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang