Sản phẩm: LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 x 768 ) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 100k
Mã sản phẩm: LCD 13.3 - 40 PIN
Bảo hành:
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang