Sản phẩm: LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (1280 X 800 ) SONY SZ - THÁO MÁY
Mã sản phẩm: LCD 13.3 - 30 PIN
Bảo hành:
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang