Sản phẩm: LCD 12.5 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) 3 TAY 2 BÊN - HET HANG
Mã sản phẩm: LCD 12.5 - 40 PIN
Bảo hành:
Có sẵn: Có sẵn trong kho

Giá: 0 Giá chưa thuế

Số lượng
- HOẶC -

Đầu trang