Xem theo Tất cả 182 sản phẩm
1 2 3 4

LCD 14.1 WIDE 30 PIN (1280 X 800)

LCD 14.1 WIDE 30 PIN (1280 X 800)

L141W30P

9 tháng

0

LCD 15.6 LED NORMAL 40 PIN (1366 X 768 ) RENEW

LCD 15.6 LED NORMAL 40 PIN (1366 X 768 ) RENEW

L15640P

9 tháng

0

LCD 14.0 LED NORMAL 40 PIN (1366 X 768 ) NEW // 5 - 30 // 10 - 50 // 20 - 80K // RENEW 670K BH 6 THANG

LCD 14.0 LED NORMAL 40 PIN (1366 X 768 ) NEW // 5 - 30 // 10 - 50 // 20 - 80K // RENEW 670K BH 6 THANG

L14040P

9 tháng

0

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN (1366 x 768) // N140BGE-L43

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN (1366 x 768) // N140BGE-L43

L140LS40P

9 tháng

0

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN LG - ĐỘ LẠI

LCD 14.0 LED SLIM 30 PIN LG - ĐỘ LẠI

LCD 14.0 - 30 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN-HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) TAY 2 BÊN-HET HANG

LCD 13.3 - 40 PIN

0

LCD 14.1 WIDE 30 PIN CAO ÁP LED - HET HANG

LCD 14.1 WIDE 30 PIN CAO ÁP LED - HET HANG

L14130P

0

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 13.3 - 40 PIN AT23

0

LCD 16.4 WIDE GƯƠNG 30 PIN - HET HANG

LCD 16.4 WIDE GƯƠNG 30 PIN - HET HANG

L164W30P

0

LCD 15.6 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 60k // N156BGA-EB2 - HET HANG

LCD 15.6 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 60k // N156BGA-EB2 - HET HANG

L15630P

0

LCD 15.6 LED NORMAL 30 PIN ( 1366 X 768 )-HET HANG

LCD 15.6 LED NORMAL 30 PIN ( 1366 X 768 )-HET HANG

LCD 15.6 - 30 PIN

0

LCD 14.1 LED NORMAL 30 PIN - DELL E6410 - HET HANG

LCD 14.1 LED NORMAL 30 PIN - DELL E6410 - HET HANG

LCD 14.1 - 30 PIN

0

LCD 12.5 LED SLIM 40 PIN - HET HANG

LCD 12.5 LED SLIM 40 PIN - HET HANG

L12540P

0

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 x 768 ) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 100k - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 x 768 ) / 5 - 30k / 10 - 50k / 20 - 100k - HET HANG

LCD 13.3 - 40 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM CHÂN BẤM ( 1366 X 768 ) ACER S3 - HET HANG *

LCD 13.3 LED SLIM CHÂN BẤM ( 1366 X 768 ) ACER S3 - HET HANG *

LCD 13.3 - S3

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1920 X 1080 ) SONY SVP13

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1920 X 1080 ) SONY SVP13

L13330P

0

LCD 13.1 LED SLIM 30 PIN - HET HANG

LCD 13.1 LED SLIM 30 PIN - HET HANG

LCD 13.1 - 30 PIN

0

LCD 17.3 LED NORMAL 40 PIN HD+ ( 1600 X 900) - HET HANG

LCD 17.3 LED NORMAL 40 PIN HD+ ( 1600 X 900) - HET HANG

L17340P

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (1280 X 800 ) SONY SZ - THÁO MÁY

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN (1280 X 800 ) SONY SZ - THÁO MÁY

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 13.3 WIDE 20 PIN ( 1366 X 768 ) SONY SZ -THAO MAY

LCD 13.3 WIDE 20 PIN ( 1366 X 768 ) SONY SZ -THAO MAY

LCD 13.3 WIDE 20 PIN

0

LCD 13.3 WIDE GƯƠNG 20 PIN - HET HANG

LCD 13.3 WIDE GƯƠNG 20 PIN - HET HANG

LCD 13.3 WIDE 20 PIN

0

LCD 15.6 LED NORMAL 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 )

LCD 15.6 LED NORMAL 40 PIN FULL HD ( 1920 X 1080 )

L15640P

0

LCD 16.0 WIDE GƯƠNG 30 PIN

LCD 16.0 WIDE GƯƠNG 30 PIN

LCD 16.0 WIDE 30 PIN

0

LCD 18.4 WIDE 30 PIN - HET HANG

LCD 18.4 WIDE 30 PIN - HET HANG

LCD 18.4 - 30 PIN

0

LCD 10.1 LED NORMAL 40 PIN + CÁP CHUYỂN

LCD 10.1 LED NORMAL 40 PIN + CÁP CHUYỂN

LCD 10.1 - 40 PIN

0

LCD 11.1 LED SLIM 20 PIN

LCD 11.1 LED SLIM 20 PIN

LCD 11.1 - MINI PIN

0

LCD 8.0 LED CHÂN NHỎ

LCD 8.0 LED CHÂN NHỎ

LCD 8.0 - MINI PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1280 X 800 ) SONY SR - HET HANG

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1280 X 800 ) SONY SR - HET HANG

LCD 13.3 - 30 PIN

0

LCD 11.6 LED SLIM 40 PIN - TAY 2 BÊN / 5-30k / 10-50k / 20-100k

LCD 11.6 LED SLIM 40 PIN - TAY 2 BÊN / 5-30k / 10-50k / 20-100k

LCD 11.6 - 40 PIN

0

LCD 11.6 LED SLIM 30 PIN

LCD 11.6 LED SLIM 30 PIN

LCD 11.6 - 30 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) DELL E4300

LCD 13.3 LED SLIM 30 PIN ( 1366 X 768 ) DELL E4300

L133LS30P

0

LCD 13.3 LED NORMAL 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

LCD 13.3 LED NORMAL 40 PIN ( 1366 X 768 ) - HET HANG

L13340P

0

LCD 10.1 LED SLIM 40 PIN - HET HANG

LCD 10.1 LED SLIM 40 PIN - HET HANG

L10140P

0

LCD 10.2 LED NOLMAL 40 PIN-HET HANG

LCD 10.2 LED NOLMAL 40 PIN-HET HANG

LCD 10.2 - 40 PIN

0

LCD 12.1 WIDE GƯƠNG 20 PIN THÁO MÁY

LCD 12.1 WIDE GƯƠNG 20 PIN THÁO MÁY

L121W30P

0

LCD 12.1 VUÔNG 20 PIN HET HANG *

LCD 12.1 VUÔNG 20 PIN HET HANG *

LCD 12.1 - 20 PIN

0

LCD 12.1 LED NORMAL 40 PIN - HET HANG

LCD 12.1 LED NORMAL 40 PIN - HET HANG

LCD 12.1 - 40 PIN

0

LCD 14.0 LED NORMAL + CÁP NỐI DÀI

LCD 14.0 LED NORMAL + CÁP NỐI DÀI

LCD 14.0 - 40 PIN

0

LCD 12.1 LED NORMAL 40 PIN CHÂN NHỎ

LCD 12.1 LED NORMAL 40 PIN CHÂN NHỎ

LCD 12.1 - 30 PIN

0

LCD 17.3 LED NORMAL 40 PIN ( 1600 X 900) CÁP NGHỊCH -HET HANG

LCD 17.3 LED NORMAL 40 PIN ( 1600 X 900) CÁP NGHỊCH -HET HANG

L17340P

0

LCD 17.3 WIDE 30 PIN ( 1440 X 900 ) RENEW

LCD 17.3 WIDE 30 PIN ( 1440 X 900 ) RENEW

L17330P

0

LCD 14.1 VUÔNG - HỎI HÀNG

LCD 14.1 VUÔNG - HỎI HÀNG

LCD 14.1 VUÔNG

0

LCD 14.0 WIDE 30 PIN

LCD 14.0 WIDE 30 PIN

LCD 14.0 WIDE 30 PIN

0

LCD 10.1 LED NORMAL 40 PIN - HET HANG

LCD 10.1 LED NORMAL 40 PIN - HET HANG

L10140P

0

LCD 14.0 LED NORMAL 30 PIN ( 1366 X 768 )-HET HANG

LCD 14.0 LED NORMAL 30 PIN ( 1366 X 768 )-HET HANG

LCD 14.0 - 30 PIN

0

LCD 8.9 LED NORMAL 40 PIN CHÂN NHỎ

LCD 8.9 LED NORMAL 40 PIN CHÂN NHỎ

LCD 8.9 - 40 PIN

0

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 x 768 ) KHÔNG TAY

LCD 13.3 LED SLIM 40 PIN ( 1366 x 768 ) KHÔNG TAY

LCD 13.3 - 40 PIN

0

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN ( ĐỘ CHÂN LẠI 1020K + CÔNG ĐỘ 200K) - HET HANG *

LCD 14.0 LED SLIM 40 PIN ( ĐỘ CHÂN LẠI 1020K + CÔNG ĐỘ 200K) - HET HANG *

LCD 14.0 - 40 PIN

0

LCD 13.3 WIDE 20 PIN - HET HANG

LCD 13.3 WIDE 20 PIN - HET HANG

LCD 13.3 WIDE 20 PIN

0

LCD 12.5 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) 3 TAY 2 BÊN - HET HANG

LCD 12.5 LED SLIM 40 PIN ( 1366 X 768 ) 3 TAY 2 BÊN - HET HANG

L12540P

0

Đầu trang